Hantverk sedan 1987.

Sehlins Golv har sedan starten 1987 tillhandahållit hantverkstjänster av högsta kvalitet. Bland våra uppdragsgivare finns företag och organisationer i varierande storlek, aktörer inom offentlig förvaltning samt privatpersoner. Den största delen av verksamheten utgörs av golvläggningstjänster men även mer omfattande helhetslösningar.

Vi är GVK certifierade

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum. Reglerna är det juridiska fundamentet som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. De hjälper också fastighetsägare att göra bra beställningar, både av material och av entreprenör.

Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.
Läs GVKs branschregler i sin helhet

GVK Certifierade

Bergsgatan 126, Sundsvall

Sehlins Golv AB


Bergsgatan 126,
853 50 Sundsvall

060 61 93 03


Robert Söderkvist - 060 66 10 43
Alexander Forsbom - 060 66 10 40